Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Ngọc Khán

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lê Ngọc Khán

  Nguyên quán Hương Sơn - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Lê Ngọc Khán, nguyên quán Hương Sơn - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thành - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Ngọc Khán

  Nguyên quán Hương Sơn - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Lê Ngọc Khán, nguyên quán Hương Sơn - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Thành - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Ngọc Khán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Khán, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Quốc Khán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Khán, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Tông Khao - Lai Châu
 5. Xem thêm các kết quả khác...