Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Như ánh

Sinh 1950

Hi sinh 25/11/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Như ánh

  Nguyên quán Trực Thanh - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Như ánh, nguyên quán Trực Thanh - Nam Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1950, hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Như Ánh

  Nguyên quán Trực Thanh - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Như Ánh, nguyên quán Trực Thanh - Nam Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1950, hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Như ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Như ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Xã Trực Thanh - Xã Trực Thanh - Huyện Trực Ninh - Nam Định
 4. Liệt sĩ Phạm Như ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Như ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Xã Trực Thanh - Xã Trực Thanh - Huyện Trực Ninh - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...