Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Nuôi

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
ĐT: 0905.129.599 (Trưởng phòng) - 0905.310.967 (Phó phòng) - 0905958751 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 4/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Hửu - Bình Định
 2. Liệt sĩ Phạm Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Tam Phước - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phổ Quang - Xã Phổ Quang - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Phạm Duy Nuôi

  Nguyên quán Vũ Tiến - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Duy Nuôi, nguyên quán Vũ Tiến - Vĩnh Bảo - Hải Phòng hi sinh 25/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...