Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Quang Từa

Nguyên quán Bình Giang - Hải Hưng

Sinh 1949

Hi sinh 6/12/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Đông Từa

  Nguyên quán Quỳnh Bá - Quỳnh Côi - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Đông Từa, nguyên quán Quỳnh Bá - Quỳnh Côi - Thái Bình, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Từa

  Nguyên quán Hùng Dũng - Duyên Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Từa, nguyên quán Hùng Dũng - Duyên Hà - Thái Bình, sinh 1946, hi sinh 05/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Đông Từa

  Nguyên quán Quỳnh Bá - Quỳnh Côi - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Đông Từa, nguyên quán Quỳnh Bá - Quỳnh Côi - Thái Bình, sinh 1940, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Từa

  Nguyên quán Hùng Dũng - Duyên Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Từa, nguyên quán Hùng Dũng - Duyên Hà - Thái Bình, sinh 1946, hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...