Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Quyền

Sinh 1930

Hi sinh 1/12/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Quyền

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Quyền, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Quyền

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Quyền, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 1/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1947, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Phạm Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội An - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phạm Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nghĩa Sơn - Xã Nghĩa Sơn - Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
 6. Xem thêm các kết quả khác...