Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Sông Hào

Hi sinh 21/4/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Huyện Ô Môn - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Ủy Ban Nhân Dân Quận Ô Môn, Quốc Lộ 91, Khu Vực 10, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0710.366 0239

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lê Sông Hào

  Nguyên quán Đức La - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Lê Sông Hào, nguyên quán Đức La - Đức Thọ - Hà Tĩnh, sinh 1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Sông Hào

  Nguyên quán Đức La - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Lê Sông Hào, nguyên quán Đức La - Đức Thọ - Hà Tĩnh, sinh 1957, hi sinh 10/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Sông Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sông Hào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 4. Liệt sĩ Khúc Sông Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khúc Sông Hào, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...