Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Thái Học

Sinh 1953

Hi sinh 11/12/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Thái Học

  Nguyên quán Thanh Đình - Lâm Thao - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Phạm Thái Học, nguyên quán Thanh Đình - Lâm Thao - Vĩnh Phú, sinh 1953, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thái Học

  Nguyên quán Thanh Đình - Lâm Thao - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Phạm Thái Học, nguyên quán Thanh Đình - Lâm Thao - Vĩnh Phú, sinh 1953, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Thái Học

  Nguyên quán Thạch Thành - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Phạm Thái Học, nguyên quán Thạch Thành - Thanh Hoá hi sinh 30 - 3 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Thái Học

  Nguyên quán Thanh Đình - Lâm Thao - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Phạm Thái Học, nguyên quán Thanh Đình - Lâm Thao - Vĩnh Phú, sinh 1953, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Thái Học

  Nguyên quán . - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Thái Học, nguyên quán . - Thạch Thành - Thanh Hóa hi sinh 30/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...