Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Thanh Minh

Hi sinh 15/1/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Thanh Minh

  Nguyên quán Nghĩa An - Nghĩa Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Phạm Thanh Minh, nguyên quán Nghĩa An - Nghĩa Đàn - Nghệ An hi sinh 15 - 01 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thanh Minh

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Phạm Thanh Minh, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm Minh Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước - xã Đồng Tâm - Huyện Đồng Phú - Bình Phước
 4. Liệt sĩ Phạm Thanh Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 13/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 5. Liệt sĩ Phạm Minh Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Ba dốc - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
 6. Xem thêm các kết quả khác...