Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Thế Đề

Nguyên quán Yên Đồng - Yên Mô - Hà Nam Ninh

Sinh 1950

Hi sinh 14/12/1971

Cấp bậc B1

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Thế Đề

  Nguyên quán Yên Đồng - Yên Mô - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Thế Đề, nguyên quán Yên Đồng - Yên Mô - Hà Nam Ninh, sinh 1950, hi sinh 14/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thế Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thế Đề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ phạm đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ phạm đề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Phạm Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...