Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Thế Duy

Hi sinh 13/12/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Thế Duy

  Nguyên quán Hùng Cẩm - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Phạm Thế Duy, nguyên quán Hùng Cẩm - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh hi sinh 13 - 12 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Duy Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Thế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Thiên - Xã Thuận Thiên - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 3. Liệt sĩ Phạm Thế Duy

  Nguyên quán Hùng Cẩm - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Phạm Thế Duy, nguyên quán Hùng Cẩm - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh hi sinh 13/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Duy Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Cao Minh - Xã Cao Minh - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...