Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Thế Toả

Hi sinh 26/1/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Thế Toả

  Nguyên quán Thái Thịnh - Kinh Môn - Hải Dương

  Liệt sĩ Phạm Thế Toả, nguyên quán Thái Thịnh - Kinh Môn - Hải Dương hi sinh 26/01/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Thế Toả

  Nguyên quán Thái Thịnh - Kinh Môn - Hải Dương

  Liệt sĩ Phạm Thế Toả, nguyên quán Thái Thịnh - Kinh Môn - Hải Dương hi sinh 26/01/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Thế Toả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thế Toả, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thái Thịnh - Xã Thái Thịnh - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
 4. Liệt sĩ Đỗ Thế Toả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thế Toả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Liên Hiệp - Xã Liên Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...