Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Thị Hiếu

Sinh 1957

Hi sinh 14/1/1973

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Thị Hiếu

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Thị Hiếu, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1957, hi sinh 14/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thị Hiếu

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Thị Hiếu, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1957, hi sinh 14 - 01 - 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Phạm Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Cà Đú - Xã Hộ Hải - Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận
 5. Xem thêm các kết quả khác...