Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Tiến Kháng

Sinh 1947

Hi sinh 11/3/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Tiến Kháng

  Nguyên quán Cốt Lâm - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Phạm Tiến Kháng, nguyên quán Cốt Lâm - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh, sinh 1947, hi sinh 11/03/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Tiến Kháng

  Nguyên quán Cốt Lâm - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Phạm Tiến Kháng, nguyên quán Cốt Lâm - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh, sinh 1947, hi sinh 11/03/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Tiến Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Kháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 4. Liệt sĩ Phạm Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...