Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Tiến Thẳng

Sinh 1921

Hi sinh 20/3/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Tiến Thẳng

  Nguyên quán Cát Hạnh - Phù Cát - Bình Định

  Liệt sĩ Phạm Tiến Thẳng, nguyên quán Cát Hạnh - Phù Cát - Bình Định, sinh 1921, hi sinh 20/03/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Tiến Thẳng

  Nguyên quán Cát Hạnh - Phù Cát - Bình Định

  Liệt sĩ Phạm Tiến Thẳng, nguyên quán Cát Hạnh - Phù Cát - Bình Định, sinh 1921, hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm văn Thẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Thẳng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 3/1952, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Đông - Thị xã Gò Công - Xã Gia Thuận - Huyên Gò Công Đông - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Phạm Kim Thẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kim Thẳng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...