Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Trọng Tam

Nguyên quán Xuân Liên - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Sinh 1943

Hi sinh 17/02/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Trọng Tam

  Nguyên quán Xuân Liên - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Phạm Trọng Tam, nguyên quán Xuân Liên - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, sinh 1943, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Trọng Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Trọng Tam

  Nguyên quán Đức Lập - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Trọng Tam, nguyên quán Đức Lập - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh, sinh 1942, hi sinh 29 - 12 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...