Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Trung Huỳnh

Hi sinh 1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Đồng Kỳ - Huyện Yên Thế - Bắc Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động Thương Binh & Xã Hội
Phố Đề Nắm - TT Cầu Gồ - Huyện Yên Thế - Bắc Giang
ĐT: 02403 876 235 - 02403 534 979
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN
Thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
ĐT: 02406266008 - 02403876262

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Trung Huỳnh

  Nguyên quán Đông Kỳ - Yên Thế - Hà Bắc

  Liệt sĩ Phạm Trung Huỳnh, nguyên quán Đông Kỳ - Yên Thế - Hà Bắc, sinh 1950, hi sinh 20/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Trung Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trung Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ HUỲNH TRUNG

  Nguyên quán Ninh Hưng - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ HUỲNH TRUNG, nguyên quán Ninh Hưng - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1893, hi sinh 5/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Huỳnh Trung

  Nguyên quán Miền Bắc

  Liệt sĩ Huỳnh Trung, nguyên quán Miền Bắc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Chánh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...