Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Chiển

Hi sinh 8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Phúc thắng - Vĩnh Phúc

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Phường Trưng Trắc - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 0211.3.872.892 - 0989.641.374

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Chiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chiển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thanh Hồng - Xã Thanh Hồng - Huyện Thanh Hà - Hải Dương
 2. Liệt sĩ Trần Văn Chiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 31/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Trinh - Xã Mỹ Trinh - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 3. Liệt sĩ Lê Văn Chiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chiển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Cẩm Chế - Xã Cẩm Chế - Huyện Thanh Hà - Hải Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thiên Hương - Xã Thiên Hương - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...