Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Xuân

Hi sinh 7/9/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Xuân

  Nguyên quán Tân Khánh - Vụ Bản - Nam Hà

  Liệt sĩ Phạm Văn Xuân, nguyên quán Tân Khánh - Vụ Bản - Nam Hà hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Xuân

  Nguyên quán Võ Nhai - Hà Bắc

  Liệt sĩ Phạm Văn Xuân, nguyên quán Võ Nhai - Hà Bắc, sinh 1957, hi sinh 16/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Xuân

  Nguyên quán Vinh Quang - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Văn Xuân, nguyên quán Vinh Quang - Vĩnh Bảo - Hải Phòng, sinh 1957, hi sinh 19/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Xuân

  Nguyên quán Quảng Thái - Quảng Điền - Thừa Thiên - Huế

  Liệt sĩ Phạm Văn Xuân, nguyên quán Quảng Thái - Quảng Điền - Thừa Thiên - Huế, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Xuân

  Nguyên quán Hoàng Đức - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Xuân, nguyên quán Hoàng Đức - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...