Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn An

Nguyên quán Việt Hòa - Kim Châu - Hải Hưng

Sinh 1948

Hi sinh 137/1969

Cấp bậc B1 - Cs

Đơn vị E205 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn An

  Nguyên quán Yên Định - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Văn An, nguyên quán Yên Định - Thanh Hóa hi sinh 01.02.1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 2. Liệt sĩ Phạm Văn An

  Nguyên quán Trần Cao Phú - Phú Lương - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Văn An, nguyên quán Trần Cao Phú - Phú Lương - Hải Hưng hi sinh 20 - 05 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn An

  Nguyên quán Quảng Đức - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Phạm Văn An, nguyên quán Quảng Đức - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1950, hi sinh 24/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn An

  Nguyên quán Hải Lộc - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn An, nguyên quán Hải Lộc - Hải Hậu - Hà Nam Ninh, sinh 1947, hi sinh 12/02/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...