Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

Hi sinh 15/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH
QL60, ẤP 1, X.HỮU ĐỊNH, H.CHÂU THÀNH
ĐT: (075)3813450
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khóm 3, Thị trấn Châu Thành
ĐT: 075 3860216 - 0986702244

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán Tân Hòa Thành - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán Tân Hòa Thành - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1919, hi sinh 29/05/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán Sơn Hoà - Hoàng Long - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán Sơn Hoà - Hoàng Long - Hà Nam Ninh hi sinh 15/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1948, hi sinh 09/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1962, hi sinh 10/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 30/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...