Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

Nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang

Hi sinh 30/11/1970

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Xã Kim Sơn

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán Tân Hòa Thành - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán Tân Hòa Thành - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1919, hi sinh 29/05/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán Sơn Hoà - Hoàng Long - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán Sơn Hoà - Hoàng Long - Hà Nam Ninh hi sinh 15/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1948, hi sinh 09/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1962, hi sinh 10/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...