Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Biên

Hi sinh 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu phố 1, Công lý, Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
ĐT: 075​3.842.766
Ban Chỉ huy Quân sự
Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
ĐT: 0753.706.401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Biên

  Nguyên quán Vũ Việt - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Biên, nguyên quán Vũ Việt - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1950, hi sinh 28/03/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Biên

  Nguyên quán Ninh Phong - Hoa Lư - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Biên, nguyên quán Ninh Phong - Hoa Lư - Hà Nam Ninh hi sinh 18/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Biên

  Nguyên quán Kiến An - Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Văn Biên, nguyên quán Kiến An - Hải Phòng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Biên

  Nguyên quán Đồng Lạc - Nam Sách - Hải Dương

  Liệt sĩ Phạm Văn Biên, nguyên quán Đồng Lạc - Nam Sách - Hải Dương, sinh 1959, hi sinh 27/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Biên

  Nguyên quán Ninh Phong - Hoa Lư - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Biên, nguyên quán Ninh Phong - Hoa Lư - Hà Nam Ninh hi sinh 18/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...