Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Bút

Sinh 1949

Hi sinh 18/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Bút

  Nguyên quán Thiệu Long - Thiệu Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Phạm Văn Bút, nguyên quán Thiệu Long - Thiệu Hoá - Thanh Hoá, sinh 1949, hi sinh 18 - 4 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Bút

  Nguyên quán Thiệu Long - Thiệu Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Văn Bút, nguyên quán Thiệu Long - Thiệu Hoá - Thanh Hóa, sinh 1949, hi sinh 18/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bút, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Thốt Nốt - Phường Thới Thuận - Quận Thốt Nốt - Cần Thơ
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Phụng Châu - Xã Phụng Châu - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội
 5. Liệt sĩ Phạm văn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Bút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Di Linh - Lâm Đồng
 6. Xem thêm các kết quả khác...