Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Cói

Nguyên quán Địa Linh - Chợ Rã - Bắc Thái

Sinh 1949

Hi sinh 25/5/1969

Cấp bậc B1

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Cói

  Nguyên quán Địa Linh - Chợ Rã - Bắc Thái

  Liệt sĩ Phạm Văn Cói, nguyên quán Địa Linh - Chợ Rã - Bắc Thái, sinh 1949, hi sinh 25/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Cói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cói, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Cói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cói, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Càng Long - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ Tạ Văn Cói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Cói, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Liên Trì - Xã Liên Hồng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...