Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Còn

Hi sinh 27/2/1963

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3856 857 - 079 3857 430 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Còn

  Nguyên quán Trọng Bót - Ba Vì - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Còn, nguyên quán Trọng Bót - Ba Vì - Hà Sơn Bình, sinh 1953, hi sinh 14/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Còn

  Nguyên quán Đô Lương - Duy Tiên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Còn, nguyên quán Đô Lương - Duy Tiên - Hà Nam Ninh hi sinh 16/02/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Còn

  Nguyên quán Trọng Bót - Ba Vì - Hà Sơn Bình - Hà Tây

  Liệt sĩ Phạm Văn Còn, nguyên quán Trọng Bót - Ba Vì - Hà Sơn Bình - Hà Tây, sinh 1953, hi sinh 14/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Còn

  Nguyên quán Đô Lương - Duy Tiên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Còn, nguyên quán Đô Lương - Duy Tiên - Hà Nam Ninh hi sinh 16/02/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Còn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Còn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...