Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Đặng

Hi sinh 24/2/1978

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Đặng

  Nguyên quán Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Đặng, nguyên quán Gò Dầu - Tây Ninh, sinh 1960, hi sinh 5/8/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Đặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đặng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Tiểu Cần - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Đặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đặng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Long - Phường Sơn Giang - Thị xã Phước Long - Bình Phước
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Đặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đặng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 5/8/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Lộc Ninh - Thị trấn Lộc Ninh - Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Đặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đặng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1948, hiện đang yên nghỉ tại Đồng Minh - Xã Đồng Minh - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 6. Xem thêm các kết quả khác...