Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Đạo

Hi sinh 29/3/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Đạo

  Nguyên quán Vĩnh Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Đạo, nguyên quán Vĩnh Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình hi sinh 29 - 03 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Đạo

  Nguyên quán Vân Lý - Lý Nhân - Hà Nam

  Liệt sĩ Phạm Văn Đạo, nguyên quán Vân Lý - Lý Nhân - Hà Nam hi sinh 26/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Đạo

  Nguyên quán Thuỷ An - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Phạm Văn Đạo, nguyên quán Thuỷ An - Chương Mỹ - Hà Tây hi sinh 25/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Đạo

  Nguyên quán Kinh Phúc - Yên Sơn - Hà Tuyên

  Liệt sĩ Phạm Văn Đạo, nguyên quán Kinh Phúc - Yên Sơn - Hà Tuyên, sinh 1949, hi sinh 27/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Đạo

  Nguyên quán Hậu Mỹ Bắc A - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn Đạo, nguyên quán Hậu Mỹ Bắc A - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1930, hi sinh 07/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...