Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Đỗ

Hi sinh 25/5/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Đồng Tháp - Xã Mỹ Trà - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
30 tháng 4 Phường 1 Thành phố Cao Lãnh
ĐT: 067 3851 459 - 067.3851601 (UBND tp)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Đỗ

  Nguyên quán Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Đỗ, nguyên quán Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1936, hi sinh 02/06/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Đỗ

  Nguyên quán Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Đỗ, nguyên quán Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1936, hi sinh 02/06/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Phạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phạm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý Xã Thanh lâm - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Đỗ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đỗ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đồng Thanh - Xã Đồng Thanh - Huyện Kim Động - Hưng Yên
 5. Xem thêm các kết quả khác...