Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn

Hi sinh 14/3/1959

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Tiểu khu 15, thị trấn Thuận châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La
ĐT: 0223847046

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn

  Nguyên quán Xuân Trường - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn, nguyên quán Xuân Trường - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn

  Nguyên quán Quang Trung - Đống Đa - Hà Nội

  Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn, nguyên quán Quang Trung - Đống Đa - Hà Nội, sinh 1958, hi sinh 14/12/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn

  Nguyên quán Ngọc Sơn - Yên Dũng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn, nguyên quán Ngọc Sơn - Yên Dũng - Hà Bắc, sinh 1952, hi sinh 06/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn

  Nguyên quán Hoàng Nam - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn, nguyên quán Hoàng Nam - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh hi sinh 21/10/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn

  Nguyên quán Hiệp Cát - Nam Sách - Hải Dương

  Liệt sĩ Phạm Văn Đoàn, nguyên quán Hiệp Cát - Nam Sách - Hải Dương, sinh 1958, hi sinh 26/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...