Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Dợt

Hi sinh 10/10/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phú Đông - Xã Thạnh Phú Đông - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Ấp 10, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú
ĐT: 0753720541
Ban Chỉ huy Quân sự
Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú
ĐT: 075 3870. 046

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Dợt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dợt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Văn Dợt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dợt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Văn Dợt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dợt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1984, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dợt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dợt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Xem thêm các kết quả khác...