Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Dương

Hi sinh 14/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Dương

  Nguyên quán Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Dương, nguyên quán Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình hi sinh 7/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Dương

  Nguyên quán Tây Đô - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Dương, nguyên quán Tây Đô - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1965, hi sinh 12/12/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Dương

  Nguyên quán Tân Dân - Chí Linh - Hải Dương

  Liệt sĩ Phạm Văn Dương, nguyên quán Tân Dân - Chí Linh - Hải Dương, sinh 1958, hi sinh 31/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Dương

  Nguyên quán Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Dương, nguyên quán Thái Bình hi sinh 14 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Dương

  Nguyên quán Hà Nam

  Liệt sĩ Phạm Văn Dương, nguyên quán Hà Nam hi sinh 28/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...