Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Hà

Hi sinh 10/5/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn

  Nguyên quán Yên Mỹ - Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Văn , nguyên quán Yên Mỹ - Nông Cống - Thanh Hóa, sinh 1962, hi sinh 29/6/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn

  Nguyên quán Yên Lương - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn , nguyên quán Yên Lương - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn

  Nguyên quán Vĩnh Lai - Lâm Thao - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Phạm Văn , nguyên quán Vĩnh Lai - Lâm Thao - Vĩnh Phú hi sinh 30 - 12 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn

  Nguyên quán Toàn Thắng - Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Văn , nguyên quán Toàn Thắng - Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng, sinh 1958, hi sinh 28/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Văn

  Nguyên quán Tiến Lộc - Nghi Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Phạm Văn , nguyên quán Tiến Lộc - Nghi Lộc - Hà Tĩnh hi sinh 26/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...