Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Hồng

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp Cầu Đồn, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079.3871034

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Hồng Văn

  Nguyên quán Thọ Thế - Triệu Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Phạm Hồng Văn, nguyên quán Thọ Thế - Triệu Sơn - Thanh Hoá, sinh 1950, hi sinh 21/02/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Hồng Văn

  Nguyên quán Đình Thành - Yên Định - Hà Bắc

  Liệt sĩ Phạm Hồng Văn, nguyên quán Đình Thành - Yên Định - Hà Bắc hi sinh 24/10/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Hồng

  Nguyên quán Yên Tiến - ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Phạm Văn Hồng, nguyên quán Yên Tiến - ý Yên - Nam Định, sinh 1957, hi sinh 22/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hồng

  Nguyên quán Xuân Vinh - Xuân Hương - Nam Hà

  Liệt sĩ Phạm Văn Hồng, nguyên quán Xuân Vinh - Xuân Hương - Nam Hà hi sinh 29/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Hồng

  Nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Phạm Văn Hồng, nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...