Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Hữu

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3836132 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Hữu

  Nguyên quán Quang Phục - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Văn Hữu, nguyên quán Quang Phục - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1935, hi sinh 01/09/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Hữu

  Nguyên quán Nghi Đức - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Phạm Văn Hữu, nguyên quán Nghi Đức - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1957, hi sinh 5/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Hữu

  Nguyên quán Nghi đức - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Phạm Văn Hữu, nguyên quán Nghi đức - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1958, hi sinh 01/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hữu

  Nguyên quán Quang Phục - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Văn Hữu, nguyên quán Quang Phục - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1935, hi sinh 1/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Hữu

  Nguyên quán Nghi Đức - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Phạm Văn Hữu, nguyên quán Nghi Đức - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1957, hi sinh 5/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...