Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Huy

Nguyên quán đại Thanh - Đại Lộc - Quảng Nam

Hi sinh 10/01/1979

Đơn vị D8 E93

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Huy

  Nguyên quán Tây Phong - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Huy, nguyên quán Tây Phong - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Huy

  Nguyên quán Trung Dương - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Huy, nguyên quán Trung Dương - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1956, hi sinh 26/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Huy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Hán Quảng - Xã Hán Quảng - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...