Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Huyệt

Hi sinh 10/2/1965

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Huyệt

  Nguyên quán TP Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Phạm Văn Huyệt, nguyên quán TP Hồ Chí Minh hi sinh 10/02/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Huyệt

  Nguyên quán Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Phạm Văn Huyệt, nguyên quán Hồ Chí Minh hi sinh 10/02/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đào Tấn Huyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Tấn Huyệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 4. Liệt sĩ Phạm Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Mỹ - Xã Nhơn Mỹ - Huyện An Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...