Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Kịch

Hi sinh 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Kịch

  Nguyên quán Gia Lộc - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Kịch, nguyên quán Gia Lộc - Trảng Bàng - Tây Ninh hi sinh 21/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Kịch

  Nguyên quán Gia Lộc - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Kịch, nguyên quán Gia Lộc - Trảng Bàng - Tây Ninh hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Kịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/05/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Kịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Kịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kịch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Vũng Liêm - Xã Trung Hiếu - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
 6. Xem thêm các kết quả khác...