Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Kiếm

Nguyên quán Vũ Hoa - Kiến Xương - Thái Bình

Sinh 1950

Hi sinh 16/10/1972

Cấp bậc Binh Nhất

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Kiếm

  Nguyên quán Vũ Hoa - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Kiếm, nguyên quán Vũ Hoa - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1950, hi sinh 16/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Kiếm

  Nguyên quán Thạnh Đức - Gò Dầu - - Tây Ninh

  Liệt sĩ Ngô Văn Kiếm, nguyên quán Thạnh Đức - Gò Dầu - - Tây Ninh, sinh 1945, hi sinh 21/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiếm

  Nguyên quán Tiến Thành - Đông Quang - Tp Thái Nguyên - Bắc Thái

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiếm, nguyên quán Tiến Thành - Đông Quang - Tp Thái Nguyên - Bắc Thái, sinh 1959, hi sinh 26/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiếm

  Nguyên quán Long An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiếm, nguyên quán Long An, sinh 1942, hi sinh 11/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...