Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Lẩm

Sinh 1945

Hi sinh 21/1/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Lẩm

  Nguyên quán Minh Tâm - Yên Lạc - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Phạm Văn Lẩm, nguyên quán Minh Tâm - Yên Lạc - Vĩnh Phú, sinh 1951, hi sinh 7/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Lẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Lẩm

  Nguyên quán Minh Tâm - Yên Lạc - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Phạm Văn Lẩm, nguyên quán Minh Tâm - Yên Lạc - Vĩnh Phú, sinh 1951, hi sinh 07/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Lẩm

  Nguyên quán Định Cư - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Lẩm, nguyên quán Định Cư - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1945, hi sinh 21/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...