Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Lợi

Nguyên quán Thanh Vân - Thanh Ba - Phú Thọ

Sinh 1954

Hi sinh 02/03/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C16 E 64 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Lợi

  Nguyên quán Xóm Hậu - Thọ xương - Thị xã Bắc Giang - Bắc Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn Lợi, nguyên quán Xóm Hậu - Thọ xương - Thị xã Bắc Giang - Bắc Giang, sinh 1956, hi sinh 23/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Lợi

  Nguyên quán Xóm Hậu - Thọ xương - Thị xã Bắc Giang - Bắc Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn Lợi, nguyên quán Xóm Hậu - Thọ xương - Thị xã Bắc Giang - Bắc Giang, sinh 1956, hi sinh 23/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Lợi

  Nguyên quán Vị khuê - Yên Ninh - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Lợi, nguyên quán Vị khuê - Yên Ninh - Quảng Ninh hi sinh 17/04/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Lợi

  Nguyên quán Thụ Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Phạm Văn Lợi, nguyên quán Thụ Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh hi sinh 10/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...