Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Long

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT:
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Long Văn

  Nguyên quán Liên Minh - Vụ bản - Nam Định

  Liệt sĩ Phạm Long Văn, nguyên quán Liên Minh - Vụ bản - Nam Định hi sinh 07/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Long

  Nguyên quán Yên Từ - Yên Mỹ - Ninh Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Long, nguyên quán Yên Từ - Yên Mỹ - Ninh Bình hi sinh 3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Long

  Nguyên quán Yên Hồng - ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Phạm Văn Long, nguyên quán Yên Hồng - ý Yên - Nam Định, sinh 1964, hi sinh 24/12/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Long

  Nguyên quán Yên Hồng - ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Phạm Văn Long, nguyên quán Yên Hồng - ý Yên - Nam Định, sinh 1964, hi sinh 24/12/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Long

  Nguyên quán Vũ Thuận - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Long, nguyên quán Vũ Thuận - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1934, hi sinh 07/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...