Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Lục

Sinh 1946

Hi sinh 25/4/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Lục

  Nguyên quán Tiên Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Lục, nguyên quán Tiên Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1932, hi sinh 14/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Lục

  Nguyên quán Quảng Lộc - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Phạm Văn Lục, nguyên quán Quảng Lộc - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1942, hi sinh 22/02/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Lục

  Nguyên quán Nhân Chính - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Lục, nguyên quán Nhân Chính - Lý Nhân - Hà Nam Ninh, sinh 1949, hi sinh 09/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Lục

  Nguyên quán Dân Trà - Đông Anh - Hà Nội

  Liệt sĩ Phạm Văn Lục, nguyên quán Dân Trà - Đông Anh - Hà Nội, sinh 1946, hi sinh 25/04/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lục, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...