Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Mùi

Sinh 1945

Hi sinh 19/4/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3836132 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Mùi

  Nguyên quán Hòa Bình - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Văn Mùi, nguyên quán Hòa Bình - Vĩnh Bảo - Hải Phòng, sinh 1950, hi sinh 29/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Mùi

  Nguyên quán An Thuy - An Khải - Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Văn Mùi, nguyên quán An Thuy - An Khải - Hải Phòng hi sinh 4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mùi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Mùi

  Nguyên quán An Thuy - An Khải - Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Văn Mùi, nguyên quán An Thuy - An Khải - Hải Phòng hi sinh 4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mùi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...