Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Nhân

Hi sinh 14/7/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Nhân

  Nguyên quán Xóm đình - Khu 2 Thị Cầu - Thị Xã Bắc Ninh - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhân, nguyên quán Xóm đình - Khu 2 Thị Cầu - Thị Xã Bắc Ninh - Bắc Ninh, sinh 1956, hi sinh 17/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Nhân

  Nguyên quán Thạch Tân - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhân, nguyên quán Thạch Tân - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Nhân

  Nguyên quán Lộc Hưng - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhân, nguyên quán Lộc Hưng - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1930, hi sinh 05/02/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Nhân

  Nguyên quán Khu phố A31 - Nam Định - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhân, nguyên quán Khu phố A31 - Nam Định - Hà Nam Ninh, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Nhân

  Nguyên quán Khu Phố 3 - Nam Định - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhân, nguyên quán Khu Phố 3 - Nam Định - Hà Nam Ninh, sinh 1954, hi sinh 14 - 07 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...