Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Phụng

Sinh 1956

Hi sinh 26/8/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Phụng

  Nguyên quán Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Văn Phụng, nguyên quán Thanh Hóa hi sinh 3/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Phụng

  Nguyên quán Cô lô - Bình Minh - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Phạm Văn Phụng, nguyên quán Cô lô - Bình Minh - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1956, hi sinh 26/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Phụng

  Nguyên quán Thanh Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Văn Phụng, nguyên quán Thanh Hóa - Thanh Hóa hi sinh 3/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Phụng

  Nguyên quán Cô lô - Bình Minh - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Phạm Văn Phụng, nguyên quán Cô lô - Bình Minh - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1956, hi sinh 26/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...