Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Sáu

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm VănSáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm VănSáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Sáu

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn Sáu, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1950, hi sinh 08/06/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Sáu

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn Sáu, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1949, hi sinh 30/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Sáu

  Nguyên quán Nghi Kiều - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Phạm Văn Sáu, nguyên quán Nghi Kiều - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Sáu

  Nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Văn Sáu, nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1955, hi sinh 30/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...