Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Siêu

Hi sinh 8/4/1981

Hiện đang yên nghỉ tại Tiền Phong - Xã Tiền Phong - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Đường 20/08 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
ĐT: 031.3884205

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Siêu

  Nguyên quán Thái Sơn - An Lảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Văn Siêu, nguyên quán Thái Sơn - An Lảo - Hải Phòng, sinh 1934, hi sinh 20/04/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Siêu

  Nguyên quán Cẩm Thủy - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Văn Siêu, nguyên quán Cẩm Thủy - Thanh Hóa hi sinh 7/4/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Siêu

  Nguyên quán Thái Sơn - An Lảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Văn Siêu, nguyên quán Thái Sơn - An Lảo - Hải Phòng, sinh 1934, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Siêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Siêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nam Sơn - Phường Nam Sơn - Quận Kiến An - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...