Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Sơn

Sinh 1948

Hi sinh 10/4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Sơn

  Nguyên quán Yên Tiến - ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Phạm Văn Sơn, nguyên quán Yên Tiến - ý Yên - Nam Định, sinh 1956, hi sinh 06/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Sơn

  Nguyên quán Thanh Xuân - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Phạm Văn Sơn, nguyên quán Thanh Xuân - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1948, hi sinh 10/04/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Sơn

  Nguyên quán Phong Châu - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Sơn, nguyên quán Phong Châu - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Sơn

  Nguyên quán Kim Thành - Lục Ngạn - Hà Bắc

  Liệt sĩ Phạm Văn Sơn, nguyên quán Kim Thành - Lục Ngạn - Hà Bắc, sinh 1953, hi sinh 08/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Sơn

  Nguyên quán Bình Ninh - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Văn Sơn, nguyên quán Bình Ninh - Khoái Châu - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 31 - 7 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...