Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Tâm

Hi sinh 19/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Tâm

  Nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Văn Tâm, nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Tâm

  Nguyên quán Quang Phúc - Tứ Kỳ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Văn Tâm, nguyên quán Quang Phúc - Tứ Kỳ - Hải Hưng, sinh 1951, hi sinh 07/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Tâm

  Nguyên quán Phúc Thành - Kim Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Văn Tâm, nguyên quán Phúc Thành - Kim Môn - Hải Hưng hi sinh 19 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Tâm

  Nguyên quán Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Phạm Văn Tâm, nguyên quán Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 31/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Tâm

  Nguyên quán Cam Chính - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Văn Tâm, nguyên quán Cam Chính - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1934, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...