Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Thanh

Sinh 1951

Hi sinh 9/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Thanh

  Nguyên quán Tân Quới - Đồng Tháp

  Liệt sĩ Phạm Văn Thanh, nguyên quán Tân Quới - Đồng Tháp hi sinh 22/03/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Thanh

  Nguyên quán Vũ Đoài - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Thanh, nguyên quán Vũ Đoài - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 27/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Thanh

  Nguyên quán Thống Nhất - Hưng Hoà - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Văn Thanh, nguyên quán Thống Nhất - Hưng Hoà - Hải Hưng hi sinh 01/08/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Thanh

  Nguyên quán Tam Phước - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Phạm Văn Thanh, nguyên quán Tam Phước - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Thanh

  Nguyên quán Nhân Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Phạm Văn Thanh, nguyên quán Nhân Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 1/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quận Ô Môn - tỉnh Cần Thơ
 6. Xem thêm các kết quả khác...